2015.2.4

POS:

 • Trailer position and country velden verwijderd (#131, #225)

Aankoop:

 • Sorteren op de besteladvies pagina werd geactiveerd

Prijzen:

 • Bij het toevoegen van een prijs wordt nu het toevoegvenster gesloten
 • Kortingsafspraken ophalen met een specifiek category gaat nu wel

Werkschema’s:

 • Het overzicht van de gekoppelde werkschema’s werd volledig afgewerkt en tevens werd de bewerk functionaliteit voorzien

Documenten:

 • Gelangensbestätigung: er wordt nu wel rekening gehouden met kortingen
 • Gelangensbestätigung: slechts 2decimalen worden getoond i.p.v. 4
 • Details op de documenten zijn vertaald in de juiste taal

Facturatie:

 • Bij het factureren wordt nu een meer gedetailleerde bepaling van de btw code gedaan.

2015.2.3

POS:

 • Opslaan firma van trekker gebeurd nu op case niveau (#148)
 • Reparateurskaart is nu een pak groter (#355)
 • Lege statussen worden niet meer getoond in de documenten (#243)

Werkkaart/Toonbankverkoop:

 • Alle labels i.v.m. buitenstock zijn nu vertaald
 • Bij het uitvoeren van een stockcorrectie worden nu de budgettypes correct overgezet naar de “to” werkkaart
 • Prijzen per shop is nu volledig operationeel
 • Code-veld van een artikel op werkkaart/toonbankverkoop is nu iets groter

Facturatie:

 • Detaillijnen crediteren/reinvoicen lukt nu wel zonder foutmelding wanneer de korting niet ingevuld is
 • Facturatie van een interne toonbankverkoop is nu wel mogelijk

 

Tijdsregistraties:

 • Controle op overlapping werkt nu zoals het hoort

Werkschema’s:

 • Bij het koppelen van een werkschema’s wordt dit nu ook in een overzicht getoond

SR812 – Gelangensbestätigung:

 • Factuuroverzicht werd aangepast om de print en status functionaliteit hier te voorzien
 • Bij facturatie wordt de bepaling document nodig ja/nee gedaan
 • Gelangensbestätigung document werd voorzien in reportserver

SR817 – Meertaligheid artikelen (Fase 1):

 • Vertalings tab werd toegevoegd aan item paspoort
 • Zoeken/toevoegen van een artikel op een werkkaart kan nu gebaseerd op de shop taal
 • Artikellijst kan nu in de talen van de gebruiker getoond worden.

2015.2.2

Voorraad:

 • Bij in-movements wordt nu ook een magazijn en locatie voorgesteld. Dit gebeurde al bij de out-movements.
 • Als er bij stockmovements nu een movement naar een kaart gebeurd wordt er gecontroleerd of deze al gefactureerd is. Indien al gefactureerd zal de movement niet doorgaan, als de werkkaart klaar voor facturatie staat zal de werkkaart terug op einde service geplaatst worden. Dit is hetzelfde principe zoals bij het scannen.
 • In-movements kunnen terug uitgevoerd worden
 • Bij het movement overzicht wordt nu ook de source department getoond
 • Bij het movement overzicht kan er nu bovenaan gefilterd worden op bedrijf.

Werkkaart/Toonbankverkoop:

 • Toonbankverkopen worden niet meer getoond in de gewone orderlijst, deze zijn enkel maar nog zichtbaar in de toonbankverkooplijst.
 • Chauffeurs voor interne toonbankverkopen kunnen nu gezocht/gefilterd worden op code en naam.
 • Voertuigen voor interne toonbankverkopen kunnen nu gezocht/gefilterd worden op kenteken en vlootnummer.

Rapporten:

 • Rapporten op testomgeving werken nu terug
 • Groepsafdruk facturen werkt nu terug

Facturatie:

 • BTW tarief bepaling bij het crediteren/reinvoicen gebeurd nu correct
 • Terugplaatsen van OS artikelen bij het crediteren/reinvoicen gebeurd nu zonder de foutmelding (“Something went wrong creating the invoice”)

Aankoop:

 • Er kunnen nu terug orders geselecteerd worden om op een delivery te plaatsen

POS:

 • Vreemde tekens zijn nu wel toegelaten in de specific demands van de klant (#196)
 • Fax naar reparateur toont nu alle stranding gegevens (#225)
 • Ref PO nummer komt nu in het onderwerp van de mail naar klant (Deel #169)

2015.2.1

Aankoop:

 • Backorders worden nu automatisch approved
 • Bij leveren OS artikelen op een backorder worden deze artikelen ook geboekt in ACT

POS:

 • Externe chauffeur wordt niet gewist wanneer er een externe trekker aangemaakt wordt (#139)
 • Assistentiecodes zijn nu vertaald zoals op het rapport naar de hersteller (#208)
 • Opslaan van het PO nummer is voorzien en dit veld is verplaatst naar rechts bovenaan (#123)
 • Mogelijkheid tot het versturen van POS bijlagen bij factuur
 • Printstatus wordt nu bijgehouden

Facturatie:

 • Automatisch factureren deel 1. Het btw tarief wordt automatisch bepaald a.d.h.v. het land van de shop en het land van de klant.
 • Collection invoice knop werd voorzien op het overzicht
 • Credit lijnen op de creditwerkkaart bij het reinvoicen kloppen nu wel

Stock:

 • Bij het maken van een manuele stockbeweging kan er enkel maar een geldige werkkaart gekozen worden en niet bijvoorbeeld 123
 • Bij het maken van een manuele out stockbeweging naar een werkkaart wordt nu ook deze artikel in ACT geboekt
 • Out stockbewegingen kunnen enkel maar met artikel die in de voorraad aanwezig zijn
 • Van/naar afdelingen  bij de stock movements worden nu gefilterd op basis van de gebruikersrechten
 • [Workcard] Performantie ophalen detaillijnen stockcorrectie scherm

Toonbankverkoop:

 • Er kan nu gezocht worden op zowel naam als code
 • Printen van het interne toonbankverkoop rapport werd voorzien

Overige:

 • Relaties (pakketitems): Autocomplete op keuze items + verbeterde performantie
 • Paspoort: Parameter om enkel maar klant als eigenaar van een voertuig te kunnen aanduiden werd terug actief geplaatst worden. Die parameter werd gedeactiveerd omdat anders geen parent gekozen kon worden bij de reparateurs van de POS.

2015.1.4

Algemeen:

 • Toevoegen artikel via stockcorrecties komt nog niet meer op een nieuwe lijn (178 – 183)
 • Mogelijkheid om meerdere werkkaarten in één keer af te drukken via de orderlijst
 • Nieuwe invoice lijst
 • Toevoegen van OS artikelen met zelfde code kan nu wel. Bij toevoegen wordt er een suffix achter de code geplaatst om deze uniek te houden (156)
 • Afdrukken van OHC facturen

Rapporten:

 • Voorcalculatie toont nu geen dubbele lijnen meer (182)

 POS:

 • Garantiedatum = aankoopdatum + 1 jaar
 • Validatie bij creatie/update case
 • Statusomschrijving veld vult de overige ruimte van scherm
 • Bij het aanpassen van een case wordt nu ook de tab info van trekker en trailer opgehaald
 • Ophalen van de kaarteigenschap van de reparateur via het paspoort van de reparateur
 • Verwijderen fee veld bij trailers
 • Correct truetype instellen bij het aanmaken van een voertuig (truck of trailer)
 • Mailen/Faxen/Afdrukken PDF naar klant/reparateur (rapporten + mail aangepast)
 • Formatering garantiedatum
 • Automatisch opslaan bij aanpassen case
 • Mogelijkheid om reparateur aan te maken vanop kaart

2015.1.2

 • Historiek werkkaarten van het voertuig bij aanmaak werkkaart klopt nu en toont geen dubbele lijnen meer
 • Bij het toevoegen van een artikel wordt er gefilterd op stocklocatie van het item a.d.h.v. de gebruiker
 • Op balieverkoop worden nu enkel artikels van het type materiaal/extra getoond
 • Er kan nu niet meer dubbelgeklikt worden bij het inboeken van de levering
 • SR 790 ( geautomatiseerde verwerking uitbestede items)
 • Issues conform de HKP takenlijst
 • POS
  • Reparateurs worden gefilterd op het functioneel type supplier
  • Trailers worden gefilterd op truetype Trailer, trekkers op truetype Trekker
  • Reparateur iconen op de kaart hebben nu een kleur bepaald adhv prijs en betrouwbaarheid als de deze ingesteld zijn op het paspoort
  • Bij het kiezen van een reparateur via de kaart wordt deze nu altijd toegevoegd aan de case
  • Delete knop bij case statussen is verdwenen
  • Meerdere malen op save klikken bij statussen zal er nu niet meer voor zorgen dat de status meerdere malen toegevoegd wordt
  • Reparateur informatie wordt nu getoond op de kaart a.d.h.v. mapping
  • Paspoort icon bij de reparateur opent nu het paspoort van de reparateur i.p.v. de klant
  • Document en afbeeldingen kunnen gekoppeld worden
  • Aanduiding van tarief toegevoegd
  • Aanduiding van status open, wachten op po, … toegevoegd
  • Basis mailfunctionaliteit naar leverancier
  • Basis mailfunctionaliteit naar klant
  • Bij reparateur op het tabblad detail werd er nu ook een icoon geplaatst om het paspoort van de reparateur te openen
 • Description veld bij de statussen is nu groter
 • Maken van stockcorrectie mag werkkaart niet verplicht zijn
 • OS stock verschillen – exports
 • Optie toevoegen om order advice parameter te verwijderen & logging

2014.4.2

 • Bij hoeveelheid kan nu zowel een komma als punt ingeven worden voor de decimale getallen
 • Zolang er geen item barcode is ingeven kan er niet met enter naar het aantal veld gegaan worden
 • Er wordt een foutmelding getoond bij het scannen van een item die niet in de stock zit, dit item wordt nadien ook niet toegevoegd aan een werkkaart
 • Er wordt om een bevestiging gevraagd wanneer er een hoeveelheid groter dan 25  ingegeven wordt
 • Bij een hoeveelheid die gelijk is aan de itemcode wordt een foutmelding getoond en wordt het item niet toegevoegd aan de werkkaart
 • Er wordt een foutmelding getoond wanneer er onterecht een picklist gescand wordt terwijl de werkkaart geen scan offer is
 • Useragent (soort browser) en IP adres worden nu ook gelogd

2014.4.1

 • Balieverkoop – wijzigen van de klant mag nu geen problemen opleveren
 • Balieverkoop – tekstlijn toevoegen zorgde voor verschuiving in de layout
 • Balieverkoop – kan nu op meerdere shops gebeuren.
 • Aankoop – er kan nu ook gezocht worden op de leverancierscode
 • Stockcorrecties – bij toevoegen item werd sowieso een nieuwe lijn toegevoegd, wanneer het item al gescand werd moet het aantal verhogen ipv nieuwe lijn
 • Orderadvies – OA**** bestellingen krijgen nu een nummer per generatiemoment
 • Preinvoice list – standaard is niets geselecteerd i.p.v. alles
 • Stock – movement in kan nu ook met aantal 0 om een locatie toe te wijzen aan een item zonder stock toe te voegen
 • Documenten: Taal van de klant bij rapporten wordt automatisch geselecteerd
 • Documenten: Kenteken staat nu ook in de subject van de mail
 • Documenten onderdeel v 776 – 100% regels kunnen weglaten
 • Documenten onderdeel v 776 – PO nummers printen op de factuur
 • Scanners – extra logging voorzien
 • Scanners – keert nu altijd terug bij invoer 0 op alle pagina’s
 • Reeds live
 • Scanners: er werd gemeld dat het aantal automatisch geselecteerd moet worden, dit is zo en werkt met onze testscanner ook, moet bij HKP opnieuw getest worden
 • Scanners: scannen van picklist neemt geen outside stock items mee
 • Scanner: fix bij stockmovement wanneer zelfde item meermaals op zelfde werkkaart gescand werd