2015.4.4

Aankoop

 • Prijzen worden nu terug opgehaald bij het toevoegen van een nieuwe artikellijn op een bestelling of invoice.(#1707)
 • Besteladviesparameters worden gefilterd op de rechten van de gebruiker.
 • Import negeert lege kolommen.(#1754)

Algemeen

 • Nieuwe profiel instellingen pagina.
 • Nieuwe wachtwoord pagina
 • Er worden nu propere foutmeldingen getoond bij het optreden van een fout. Alsook kan er daarna doorgeklikt worden naar de startpagina/loginpagina.(#1453)

Documenten

 • Wijzigingen op pro forma.(#1468)
 • Land van geadresseerden op documenten wordt nu vertaald in de taal van de shop.(#1335)
 • Meerdere pro forma documenten mailen is nu mogelijk.(#1596)
 • Gelangenheitsbestätigunggetallen worden afgerond op 2 cijfers, de facturen op het eerste blad worden op het juiste blad weergegeven.(#1767)
 • Bij een negatieve factuur krijgt de factuur de titel Creditnota.(#1738)
 • 100% korting word niet getoond op de factuur.(#1728)

Export

 • Er kan nu gefilterd worden op velden.

Facturatie

 • De klant op de factuur is aanpasbaar na het maken van de factuur.(#1474)
 • De filter van de klantcode op de factuurlijst wordt nu gezien als tekst.(#1679)

Paspoorten

 • Verbetering van de performantie bij de relaties.
 • Als er geen vertaling is ingegeven komt de standaard naam in de lijst.(#1757)
 • Bij vergeten kenteken of chassis komt er nu een duidelijke melding.(#1692)

Planning

 • Bij het manueel aanpassen van de start of eind datum op het order zal het veld vervangwagen ververst worden.(#1681)

POS

 • Bij het toevoegen van een reparateur vanuit de kaart wordt de gekoppelde leverancier ook geselecteerd.(#1652)
 • Probleem bij het vergrendelen en ontgrendelen van een case is opgelost.(#1666)
 • Het merk van de trailer is terug te vinden op het caseblad.(#823)
 • Het handmatig varanderen van de status van de case naar closed is niet meer mogelijk.(#1667)

Prijsmodule

 • Bij het aanmaken van een Pprijs kan deze nu ook voor een specifiek shop ingesteld worden.(#1426)
 • Voor een prijs kunnen meerdere shops tegelijk geselecteerd worden.(#1653)

Stock

 • Het is nu mogelijk om te filteren op de artikelomschrijving.(#1788)
 • Het is terug mogelijk om stocklocaties aan te maken.

Tijdsregistraties

 • Er worden nu duidelijkere foutmeldingen getoond bij het invoeren van een tijdsregistratie.(#1714)

Werkplaats

 • Referentie veld is ook zicht op de short order lijst.(#1682)
 • Verbeteren van het verplaatsen van de werkkaart lijnen.(#1642)
 • Bij de copy functie kan je soms het order niet meer factureren.(#1662)

 

2015.4.3

Aankoop

 • Het is nu mogelijk om een tekstregel per aankooplijn te voorzien.
 • De tekstregel per aankooplijn en orderinfo worden nu ook op de bestelbon weergegeven.
 • Externe geïmporteerde facturen kunnen gematched worden aan leveringen in WACS om deze dan te factureren
 • Extra validatie en berichtgeving op importbestanden
 • Nu is op de aankooplijst het vlootnummer en kenteken zichtbaar. (#1414)

Export

 • Encoding speciale karakters werkt nu (#1616)
 • Extra mailing opties in service config

Orderentry

 • Parameter om standaard afhaaltijd in te stellen
 • Locatie selectie toont nu de locatienaam in plaats van de gemeente
 • Na het sluiten van het planorder venster wordt de orderlijst hernieuwd

Paspoorten

 • Dropdown bij vrije velden heeft een minimum breedte om te leesbaarheid te behouden (#1464)
 • Bij het deleten van een voertuig komt een popup tevoorschijn indien ze active relaties zijn voor het voertuig (#1643)
 • Opslaan van een contact paspoort loopt niet meer mis (#1663)

POS

 • Verbeterde performantie POS case overzichtslijst (#1556)

Prijsmodule

 • Persoonlijke kortingen kunnen verwijderd worden (#1552)
 • Bij het aanmaken van een PPrijs kan deze nu ook voor een specifiek shop ingesteld worden (#1426)

Stock

 • Wanneer er maar 1 keuze is bij de selectie van de stocklocaties zal deze automatisch geselecteerd worden. (#1456)

Tijdsregistraties

 • Printen is nu mogelijk over meerdere grid paginas (#1473)
 • Bericht als invoer van start of eindtijd van tijdregistratie niet correct is. (#1370)

Werkplaats

 • Verwijderde werkkaarten worden niet meer getoond in de verkorte orderlijst (#1509)
 • Het is nu mogelijk om de werkkaart lijnen op status “printed” te zetten.
 • Op de werkkaart is er meer plaats voor de werkkaartomschrijving (#1389)
 • Lange artikel omschrijvingen worden niet meer omgezet naar “…” (#1523)
 • De korte orderlijst wordt nu gefilterd op de rechten van de gebruiker, dit dus op shopniveau (#1477)
 • Bij het deleten van een werkkaart zal de gebruiker en tijdstip van delete bij gehouden worden.
 • Als er eerst een scanning van tijd was geweest kan je nu terug het werkkaart blok activeren als er nog geen werkkaart lijnen aanwezig zijn. (#1624)
 • Bij het opzoeken van een voertuig zijn de velden referentie en werkkaart informatie toegevoegd aan de pop-up. (#1637)
 • Het PO/OP nummer is nu terug te vinden op de werkkaart (#1608)
 • Soms verdween de omschrijving van de detaillijnen op de werkkaart. Dit is nu opgelost. (#1523)

2015.4.2

Orderentry

 • Het is nu mogelijk om meerdere keren dezelfde plancode toe te voegen.
 • Het is nu mogelijk om enkel specifiek op vloot te zoeken.

Paspoorten

 • Bij het zoeken op een klant worden er terug enkel op klanten gefilterd. (#1433)
 • Kan geen item opslaan met code formaat gelijk aan OS items
 • Bij het zoeken op voertuigen word apart gematched op vloot en kenteken
 • Controle op dubbele voertuigen negeert nu lege velden (#1332)

Prijsmodule

 • Shop wijziging is mogelijk bij een P item group discount (#1494)
 • Kortingspercentage ingeven kan ook met decimalen (#1428)

ReportServer

 • Op een creditnota word nu het oorspronkelijke factuurnummer weergegeven. Dit is enkele op nieuwe creditnota’s (#998)

Stock

 • Barcode is nu een vrij veld met extra validatie.

Tijdsregistraties

 • Correcte overlappingsmelding bij de invoer van tijdsregistraties (#1258)

Werkplaats

 • Een volledig lege werkkaart, ongeacht de status, kan verwijderd worden (#1451)
 • Bij het zoeken van een werkkaart komt er een melding als er een ongeldige werkkaart ingegeven wordt. (#1445)
 • Bij het aanmaken van een externe werkkaart is er extra validatie op leveranciers. (#1355)
 • Bij het selecteren van een item op de werkkaart wordt de kortingspercentage correct (#1311)
 • Na het verwijderen van een werkkaart uit de overzichtlijst wordt de lijst vernieuwd
 • Copy order knop is nu altijd beschikbaar op de werkkaart.
 • Vreemde tekens worden correct weergegeven op de header (#1420)
 • Bij het aanmaken van een werkkaart en klikken op de “open header” knop, zal het order nu wel correct openen (#1496)
 • De klanten die selecteerbaar zijn in de invoice to en price agreement with worden nu ook gefilterd op German customer code (#1506)
 • Bij het scannen van een artikel wordt nu ook de shop in rekening gebracht bij het bepalen van de verkoopprijs (#1588)

Werkzaamheden

 • Het maken van een order van een werkzaamheid is weer mogelijk. (#1454)

POS

 • Zoeken naar trailer/truck op kenteken negeert streepjes. (#1517)

Aankoop

 • Besteladvies houdt nu enkel rekening met openstaande bestellingen voor hetzelfde bedrijf als het magazijn van de besteladvies parameter (#1529)
 • Crediteuren in aankoopheaders worden nu ook gefilterd op german customer code, indien dit van toepassing is (#1514)
 • Deliverytotalen van deliveries zonder voorafgaande bestelling zijn nu juist nu op het overzicht (#1546)