2015.4.4

Aankoop

 • Prijzen worden nu terug opgehaald bij het toevoegen van een nieuwe artikellijn op een bestelling of invoice.(#1707)
 • Besteladviesparameters worden gefilterd op de rechten van de gebruiker.
 • Import negeert lege kolommen.(#1754)

Algemeen

 • Nieuwe profiel instellingen pagina.
 • Nieuwe wachtwoord pagina
 • Er worden nu propere foutmeldingen getoond bij het optreden van een fout. Alsook kan er daarna doorgeklikt worden naar de startpagina/loginpagina.(#1453)

Documenten

 • Wijzigingen op pro forma.(#1468)
 • Land van geadresseerden op documenten wordt nu vertaald in de taal van de shop.(#1335)
 • Meerdere pro forma documenten mailen is nu mogelijk.(#1596)
 • Gelangenheitsbestätigunggetallen worden afgerond op 2 cijfers, de facturen op het eerste blad worden op het juiste blad weergegeven.(#1767)
 • Bij een negatieve factuur krijgt de factuur de titel Creditnota.(#1738)
 • 100% korting word niet getoond op de factuur.(#1728)

Export

 • Er kan nu gefilterd worden op velden.

Facturatie

 • De klant op de factuur is aanpasbaar na het maken van de factuur.(#1474)
 • De filter van de klantcode op de factuurlijst wordt nu gezien als tekst.(#1679)

Paspoorten

 • Verbetering van de performantie bij de relaties.
 • Als er geen vertaling is ingegeven komt de standaard naam in de lijst.(#1757)
 • Bij vergeten kenteken of chassis komt er nu een duidelijke melding.(#1692)

Planning

 • Bij het manueel aanpassen van de start of eind datum op het order zal het veld vervangwagen ververst worden.(#1681)

POS

 • Bij het toevoegen van een reparateur vanuit de kaart wordt de gekoppelde leverancier ook geselecteerd.(#1652)
 • Probleem bij het vergrendelen en ontgrendelen van een case is opgelost.(#1666)
 • Het merk van de trailer is terug te vinden op het caseblad.(#823)
 • Het handmatig varanderen van de status van de case naar closed is niet meer mogelijk.(#1667)

Prijsmodule

 • Bij het aanmaken van een Pprijs kan deze nu ook voor een specifiek shop ingesteld worden.(#1426)
 • Voor een prijs kunnen meerdere shops tegelijk geselecteerd worden.(#1653)

Stock

 • Het is nu mogelijk om te filteren op de artikelomschrijving.(#1788)
 • Het is terug mogelijk om stocklocaties aan te maken.

Tijdsregistraties

 • Er worden nu duidelijkere foutmeldingen getoond bij het invoeren van een tijdsregistratie.(#1714)

Werkplaats

 • Referentie veld is ook zicht op de short order lijst.(#1682)
 • Verbeteren van het verplaatsen van de werkkaart lijnen.(#1642)
 • Bij de copy functie kan je soms het order niet meer factureren.(#1662)

 

2015.4.3

Aankoop

 • Het is nu mogelijk om een tekstregel per aankooplijn te voorzien.
 • De tekstregel per aankooplijn en orderinfo worden nu ook op de bestelbon weergegeven.
 • Externe geïmporteerde facturen kunnen gematched worden aan leveringen in WACS om deze dan te factureren
 • Extra validatie en berichtgeving op importbestanden
 • Nu is op de aankooplijst het vlootnummer en kenteken zichtbaar. (#1414)

Export

 • Encoding speciale karakters werkt nu (#1616)
 • Extra mailing opties in service config

Orderentry

 • Parameter om standaard afhaaltijd in te stellen
 • Locatie selectie toont nu de locatienaam in plaats van de gemeente
 • Na het sluiten van het planorder venster wordt de orderlijst hernieuwd

Paspoorten

 • Dropdown bij vrije velden heeft een minimum breedte om te leesbaarheid te behouden (#1464)
 • Bij het deleten van een voertuig komt een popup tevoorschijn indien ze active relaties zijn voor het voertuig (#1643)
 • Opslaan van een contact paspoort loopt niet meer mis (#1663)

POS

 • Verbeterde performantie POS case overzichtslijst (#1556)

Prijsmodule

 • Persoonlijke kortingen kunnen verwijderd worden (#1552)
 • Bij het aanmaken van een PPrijs kan deze nu ook voor een specifiek shop ingesteld worden (#1426)

Stock

 • Wanneer er maar 1 keuze is bij de selectie van de stocklocaties zal deze automatisch geselecteerd worden. (#1456)

Tijdsregistraties

 • Printen is nu mogelijk over meerdere grid paginas (#1473)
 • Bericht als invoer van start of eindtijd van tijdregistratie niet correct is. (#1370)

Werkplaats

 • Verwijderde werkkaarten worden niet meer getoond in de verkorte orderlijst (#1509)
 • Het is nu mogelijk om de werkkaart lijnen op status “printed” te zetten.
 • Op de werkkaart is er meer plaats voor de werkkaartomschrijving (#1389)
 • Lange artikel omschrijvingen worden niet meer omgezet naar “…” (#1523)
 • De korte orderlijst wordt nu gefilterd op de rechten van de gebruiker, dit dus op shopniveau (#1477)
 • Bij het deleten van een werkkaart zal de gebruiker en tijdstip van delete bij gehouden worden.
 • Als er eerst een scanning van tijd was geweest kan je nu terug het werkkaart blok activeren als er nog geen werkkaart lijnen aanwezig zijn. (#1624)
 • Bij het opzoeken van een voertuig zijn de velden referentie en werkkaart informatie toegevoegd aan de pop-up. (#1637)
 • Het PO/OP nummer is nu terug te vinden op de werkkaart (#1608)
 • Soms verdween de omschrijving van de detaillijnen op de werkkaart. Dit is nu opgelost. (#1523)

2015.4.2

Orderentry

 • Het is nu mogelijk om meerdere keren dezelfde plancode toe te voegen.
 • Het is nu mogelijk om enkel specifiek op vloot te zoeken.

Paspoorten

 • Bij het zoeken op een klant worden er terug enkel op klanten gefilterd. (#1433)
 • Kan geen item opslaan met code formaat gelijk aan OS items
 • Bij het zoeken op voertuigen word apart gematched op vloot en kenteken
 • Controle op dubbele voertuigen negeert nu lege velden (#1332)

Prijsmodule

 • Shop wijziging is mogelijk bij een P item group discount (#1494)
 • Kortingspercentage ingeven kan ook met decimalen (#1428)

ReportServer

 • Op een creditnota word nu het oorspronkelijke factuurnummer weergegeven. Dit is enkele op nieuwe creditnota’s (#998)

Stock

 • Barcode is nu een vrij veld met extra validatie.

Tijdsregistraties

 • Correcte overlappingsmelding bij de invoer van tijdsregistraties (#1258)

Werkplaats

 • Een volledig lege werkkaart, ongeacht de status, kan verwijderd worden (#1451)
 • Bij het zoeken van een werkkaart komt er een melding als er een ongeldige werkkaart ingegeven wordt. (#1445)
 • Bij het aanmaken van een externe werkkaart is er extra validatie op leveranciers. (#1355)
 • Bij het selecteren van een item op de werkkaart wordt de kortingspercentage correct (#1311)
 • Na het verwijderen van een werkkaart uit de overzichtlijst wordt de lijst vernieuwd
 • Copy order knop is nu altijd beschikbaar op de werkkaart.
 • Vreemde tekens worden correct weergegeven op de header (#1420)
 • Bij het aanmaken van een werkkaart en klikken op de “open header” knop, zal het order nu wel correct openen (#1496)
 • De klanten die selecteerbaar zijn in de invoice to en price agreement with worden nu ook gefilterd op German customer code (#1506)
 • Bij het scannen van een artikel wordt nu ook de shop in rekening gebracht bij het bepalen van de verkoopprijs (#1588)

Werkzaamheden

 • Het maken van een order van een werkzaamheid is weer mogelijk. (#1454)

POS

 • Zoeken naar trailer/truck op kenteken negeert streepjes. (#1517)

Aankoop

 • Besteladvies houdt nu enkel rekening met openstaande bestellingen voor hetzelfde bedrijf als het magazijn van de besteladvies parameter (#1529)
 • Crediteuren in aankoopheaders worden nu ook gefilterd op german customer code, indien dit van toepassing is (#1514)
 • Deliverytotalen van deliveries zonder voorafgaande bestelling zijn nu juist nu op het overzicht (#1546)


 

2015.4.1

Aankoop

 • Vertalingen toegevoegd voor de orderAdvice
 • Bij het toevoegen van een orderadvice parameter kan er in het zoekveld van de preferred supplier gezocht worden op code
 • Voertuig selectie toont nu altijd het kenteken/vlootnummer ipv databasenummer (#1045)
 • Invoices hebben nu ook een locatie om hierop te filteren. (#1405)
 • Artikelcodes van leveranciers worden nu ook toegevoegd aan bestelorder die gegenereerd wordt uit besteladvies (#1380)
 • Locatie selectie toont nu de locatienaam in plaats van de gemeente

Algemeen

 • Versienummer van de applicatie is nu zichtbaar rechtsbovenaan in het gebruikersmenu

Barcodeprinter

 • Controle of er codes zijn toegevoegd in de rechterkolom, wat fouten opleverde (#1345)

Basisgegevens

 • De API key kan nu ook als barcode afgedrukt worden om deze in te scannen.

Export

 • Export tool.

Facturatie

 • Bij het crediteren/invoicen wordt nu ook de default budgettype, die bepaald wordt a.d.h.v. het type order, overgenomen. Dit gebeurde vroeger enkel maar voor item die specifiek een budgettype ingesteld hadden
 • Bij het factureren wordt nu maar één bevestigingsmailtje gestuurd i.p.v. voor ieder order een mail (#1153)

Orderentry

 • Na het aanpassen en oplaan van een order zal de orderlijst automatisch refreshen.

Paspoorten

 • Itemoverzicht filter blijft staan bij het openen of wijzigen van een paspoort. (#988)
 • Bij het verwijderen van een voertuig wordt gecontroleerd of het voertuig actieve relaties heeft.

Planning

 • Vastgezette kolommen in de multiday planning
 • Duidelijke capaciteit op dagniveau
 • Kleur van order te kiezen adhv status of werkzaamheid

Planorders

 • Filteren op de afdeling is nu ook mogelijk.

POS

 • Logmails van achtergrondscript worden nu afzonderlijk verstuurd en indien er fout optreed zal dit nu gelogd worden i.p.v. het script afbreekt. (#1325)
 • Op invoiceNR DD klikken moet leiden tot pop-up voor akkoord (#1175)
 • Een case kan nu slechts door één gebruiker op hetzelfde moment bekeken/aangepast worden. Indien een andere gebruiker toch deze case wilt openen krijgt hij hiervan een melding (#1167)
 • Extra “CLOSED” status toegevoegd waardoor de cases met deze status enkel aangepast kunnen worden door gebruiker met bepaald authorisaties (#1167)
 • Positie veld is verwijderd op documenten (#1376)

ReportServer

 • Factuurlayout verbeterd bij grote bedragen (#1266)
 • Afbeeldingen van de aankoop kunnen nu ook meegestuurde worden (#1260)
 • Weggewerkte verschillen tussen proforma en voorcalculatie (#1315)

Stock

 • Validering bij het ingeven van een stocklocatie of deze bestaat (#1135)
 • Vertaling blijft correct staan na het wijzigen van een taal (#1408)

Tijdsregistraties

 • Bij een overlappende tijdsregistratie wordt de bijhorende werkkaart vermeld.

Verhuur

 • Tijden worden correct overgenomen bij het aanmaken van een order (#1372)
 • Het aanmaken van een verhuurcontract met een niet gekend voertuig in Internet Explorer gaat nu (#1363)

Werkplaats

 • Bij service einde, datum standaard op datum van laatste tijdscanning plaatsen. Als er geen tijdscanning is wordt de huidige dag genomen.
 • Verbetering van performantie en filters van de orderlijst.
 • Bij het zoeken van een werkkaart komt er een melding als er een ongeldige werkkaart ingegeven wordt.
 • Vertalingen toegevoegd voor de stockcorrectie (#1319)
 • Knop om werkkaarten te verwijderen op het orderoverzicht (#1103)
 • Grote tekstblokken worden correct weergegeven (#1226)
 • Op de header van de werkkaart kan het type afspraak niet meer gewijzigd worden. (#1416)
 • Het karakterlimit van buitenstock items is nu gelijk aan het karakterlimit van gewone items

Werkzaamheden

 • Bij het toevoegen van een nieuwe werkzaamheid staat de voertuigselectie nu bovenaan.

 

 

2015.3.4

Aankoop

 • Het codeveld is bij invoer van gegevens niet meer hoofdlettergevoelig (#1121)

Werkplaats

 • Filteren op documentstatus in de orderlijst is terug mogelijk.
 • Verbeterde encryptie van het werkkaartveld (#1122)

POS

 • Afwijkende facturatie/facturatie optie werkt nu (#993)
 • Kolom reparateur werd toegevoegd aan “All” overzicht (#1378)

Stock

Het is nu niet meer mogelijk om een stockhoeveelheidlijn te verwijderen met een hoeveelheid die verschillend is van 0

 

 

2015.3.3

Aankoop

 • Als er op een levering of factuur reeds lijnen staan, kan de leverancier niet meer gewijzigd worden.
 • Bij het toevoegen van leveringsregels op een factuur, staat nu het leveringsnummer per regel vermeld
 • Het is nu mogelijk om een levering met een backorder te annuleren. Backorder wordt verwijderd.
 • Toe te voegen lijnen op een levering worden niet meer gefilterd op interne referentie.
 • Import via csv voor leveringen werkt nu naar behoren.
 • Stocklocatie bij levering wordt reeds gefilterd op afdelingDeliverynummer is zichtbaar bij toe te voegen regels facturatie

Basisgegevens

 • Het is nu mogelijk op een specifieke naam te geven aan een locatie

Documenten

 • Barcodeprinter is aangepast zodat barcodes zelf kunnen gemaakt worden

Facturatie

 • Bij het crediteren worden de budgettypes ook meegenomen naar de creditwerkkaart.

Paspoorten

 • De linkspagina op de paspoorten zijn vernieuwd met een nieuw layout. Vanuit de nieuwe linkspagina kan je nu rechtstreeks naar gefilterde lijsten gaan van het voertuig of contact.

POS

 • Trailer firma kan nu ingesteld worden (#823)
 • Trailer merk wordt nu opgehaald (#823)
 • Crediteerfunctie voor POS facturen is vanaf heden beschikbaar

Prijsmodule

 • De knop om een prijs te verwijderen is weggehaald, een prijs wordt altijd vervangen door een andere prijs

Werkplaats

 • Verbetering van performantie bij het toevoegen van een stockcorrectie
 • Bij het openen van een werkkaart wordt er nog eens dubbel gecontroleerd of deze nog niet verwijderd werd tijdens het openen.
 • Bij het openen van de tijdsregistraties vanaf PE op een werkkaart wordt de werkkaart direct ingevuld bij het toevoegen van een nieuwe registratie.
 • Naast de winstmarges wordt nu ook de totale inkoopsprijs getoond.
 • Bijgevoegde afbeeldingen op een werkkaart kunnen nu makkelijk doorlopen worden.
 • Zoeken naar historiek van voertuig vanuit het hoofdmenu gaat nu terug zonder rekening te houden met de ingestelde historiek periode (#1060)
 • Geen winstmarges bij creditwerkkaarten

Werkzaamheden

 • Klanten kunnen nu enkel werkzaamheden aanmaken voor hun eigen voertuigen.
 • Bij het inplannen van werkzaamheden moet men nu de locatie en afdeling selecteren.
 • Werkzaamheden die ingepland hadden moet zijn worden nu in rood gemarkeerd en bovenop de lijst geplaatst.
 • Nieuw icoontje voor het aanmaken van een planorder.
 • Alle werkzaamheden voor het zelfde voertuig kunnen nu selectief per order gekozen worden.
 • Het is nu mogelijk om tekst toe te voegen aan een planorder.
 • Plancodes zonder item kunnen niet meer aan een serviceorder gekoppeld worden.

 

 

2015.3.2

Aankoop

 • Bij het invoeren van een stockbeweging is het enkel mogelijk om een stocklocatie te selecteren waar de gebruiker rechten op heeft.
 • Vertalingselectie op het detailoverzicht van de aankoop
 • Ingeven en de weergave van de artikelen in alle aankoopmodules(order/delivery/invoice) kunnen in de gewenste taal ingegeven en bekeken worden
 • Approved orders zonder levering kunnen nu terug op niet approved gezet worden
 • Aankoop van producten is nu enkel mogelijk indien deze een stocklocatie hebben
 • Standaard stocklocatie kan ingesteld worden per shop, voor OS artikelen
 • Budgettypes zijn nu verplicht bij ORD_PU installatie bij een levering

Budget

 • Het is nu mogelijk om uitgaven per budget type bij te houden aan de hand van leveringen.

Documenten

 • Opgesplitste BTW
 • Bij versturen van een document, is de voorbeeldweergave van de bijlagen groter
 • Foutmelding bij verwijderde POS cases treed nu niet meer op
 • Aangepast omschrijving per BTW code kan voorzien worden
 • Onderdelen worden ook op voorcalculatie geplaatst bij 2de en 3de versies

Facturatie

 • Het is nu mogelijk om commentaar regels mee te nemen op de credit notas.
 • Bij het crediteren, word het nummer van de creditwerkkaart op de originele werkkaart vertoond als ook het factuur nummer.
 • Bij het aanvinken van enkel de “Return” checkbox, word nu ook de volledige lijn aangevinkt bij het crediteren van een factuur.
 • Credit nota wordt nu correct gelinkt aan de creditwerkkaart.
 • Credit nota wordt nu correct gelinkt aan de overeenkomende budget types.
 • Mogelijkheid om afzonderlijke btw codes toe te kennen aan een artikel.
 • Mogelijk om een omschrijving toe te voegen aan een factuur. Dit via een nieuwe knop toegevoegd aan de factuur overzicht lijst.
 • Geen technische limiet meer op het aantal werkkaarten die gefactureerd kunnen worden vanuit de preinvoice lijst

Fleetcare

 • Bij het koppelen van een budgettype aan een vloot wordt nu weergegeven om welk budgettype het gaat.
 • Het is nu mogelijk om zelf voortuigen te koppelen aan een vloot

Paspoorten

 • Minimum lengte van een vrij veld werd teruggebracht naar 2 karakters
 • Melding bij het sluiten van een paspoort indien er aanpassingen nog niet zijn opgeslagen
 • Validatie op nieuwe paspoorten, controle of gelijkaardige paspoorten al aanwezig zijn
 • Schadedossier tabblad wordt alleen weergegeven bij functioneel type vervang of verhuur.

Prijsmodule

 • BTW toevoegen op item
 • Bug fix waar de itemgroup niet altijd correct vertoond werd.

Scanning

 • Verhoogde veiligheid bij scanning
 • Standaard hoeveelheid bij scannen is 1 stuk. Dit aantal hoeft niet meer bevestigd te worden met enter

Planning

 • Initialen van persoon die order heeft aangemaakt wordt nu getoond in de mouseover naast het ordernummer
 • Mogelijkheid om kenteken en klantnaam van plaats te veranderen a.d.h.v. parameter
 • Visuele separatie tussen weken in Multiday

Stock

 • Stock overzicht lijst: Marge kolom wordt nu weergegeven in percentages
 • Stock overzicht lijst: dropdownlijst om te sorteren op locatie.
 • Vertalingselectie op de stocklijst
 • Vertalingselectie op de stockmovementslijst

Tijdsregistraties

 • Algemene performantie verbetering
 • Splitsen tijdsregistraties aan de hand van werkschema’s is nu mogelijk

Werkplaats

 • Een werkkaart kan gekopieerd worden – de volledige inhoud van RES kolom wordt naar een nieuwe werkkaart gekopieerd
 • Garantie op items instelbaar. Automatische controle bij werkzaamheid om te zien of gebruikt voorwerp nog in garantie is.
 • TX-Tango boordcomputer km stand wordt nu ingevuld automatisch bij einde service op werkkaart
 • Bij ingeven van stockcorrectie kan dit in verschillende talen
 • Bij ingeven van outside stock artikelen kan dit in verschillende talen
 • Je kan nu gemakkelijker een order openen van het overzicht door te dubbelklikken op de lijn.
 • Bandenmodule knop is weggehaald
 • Zichtbare marges tussen verkoop- en aankoopprijs. Met visualisatie indien onder een gewenst percentage.
 • Bij de optie Tekst om een artikel toe te voegen wordt nu ook gezocht op artikelcode

 

 

 

Werkschemas

 • Geen dubbele entries meer bij het koppelen van werkschema’s. Het verwijderen gebeurt nu ook correct.
 • Werkschema’s koppelingen vullen nu ook de dagplanning correct in.

Balieverkoop

 • Het is nu mogelijk om de volgorde van de detail lijnen aan te passen aan de hand van drag en drop.
 • Invoice OK knop wordt terug weggehaald na het drukken op “Toonbankverkoop NOK”

POS

 • Handtekening van de POS medewerker wordt nu ook getoond op de herinneringsfax/mail

2015.3.1

Aankoop

 • Deleterecht voor de aankoopheaders toevoegen
 • Bij het aanmaken van de backorder zal de backorder automatisch getoond worden.
 • De notatie van de totalen op de orders, leveringen en facturen zullen altijd 2 cijfers na de komma hebben.
 • Er is een nieuwe knop bij het accepteren van een order/levering waarbij je ook enkel kan accepteren zonder een email te sturen.
 • Dubbele automated OS order/levering door dubbelklikken niet meer mogelijk

Facturatie

 • Mogelijkheid om in de factuurlijst te filteren op klantcode.
 • Factuurtotalen worden correct berekend.

Paspoorten

 • Na het aanpassen van een paspoort zal de refresh van de pagina de ingestelde filter behouden.

Planning

 • Toevoegen icoon wegbrengen van, ophalen tot en wegbrengen & ophalen

Prijsmodule

 • Bij toevoegen van een korting kan er ook gezocht worden op klantcode.

Relaties

 • Vlootnummer toegevoegd aan de overzichten

Stock

 • Mogelijkheid om bij de in/out movements de Stocktelling van de sourcelocatie te verwijderen als het aantal overeenkomt met de totale stock van de source locatie.
 • De popup van de stocktelling accepteert ook decimale getallen voor het aantal.

Tijdsregistraties

 • Bij scannen van een tijdsregistraties wordt de afdeling nu bepaald a.d.h.v. de shop i.p.v. de gate
 • Scannen van geen gate is nu optioneel

Werkplaats

 • Zoekveld op kenteken / vloot werkt nu ook als je maar een deel ingeeft.
 • De zoekfunctionaliteit historiek voertuig houdt geen rekening met de historiek parameter.

Werkzaamheden

 • Vlootnr en kenteken in werkzaamheden lijst zijn opgesplitst in twee aparte kolommen.

2015.2.6

Aankoop:

 • Automatisch aanvullen budgettype
 • Orders aangemaakt door buitenstock artikelen worden nu correct gegenereerd met de juist locatie.

Facturatie:

 • Groepsafdruk werkt nu ook na het toevoegen van Gelangensbestätigung

Orderadvies:

 • Orders gecreëerd door DAF MDI orderadviezen worden nu correct gegenereerd
 • Stock waardes na orderadvies worden nu correct weergegeven in de stock na bestelling kolom

POS:

 • Open PDF documenten in browser i.p.v. deze altijd te downloaden
 • Performantie openen case voor een interne trekker
 • Het is niet meer mogelijk om een case dubbel te gaan creëren
 • Reparateur 8011616 krijgt bij het aanpassen van de casestatus nu automatisch inkoopfactuur 999999999
 • CC adres als een factuur verstuurd word heeft nu een parameter, zodat deze dynamisch kan gewijzigd worden
 • Herinneringsdocument toont nu reparateur en klant juist, alsook werden de vertalingen aangepast

Documenten:

 • Adresveld op de voorcalculatie en de proforma documenten zijn gewijzigd zodat er een passant kan gebruikt worden
 • De code op de factuur staat nu altijd op 1 lijn, word afgebroken als deze te lang is
 • Aanpassingen in herinneringsfax en de opdrachtfax van de POS
 • Oplossing voor verdwijnende voettekst

Stockcorrecties:

 • Stock movement niet mogelijk zonder geldig artikel

Tijdsregistraties:

 • Het invoeren van manuele tijdsregistraties worden weggeschreven naar de databank.

Verhuur:

 • Kolom met verhuur prijs toegevoegd aan verhuuroverzicht

Werkplaats:

 • Mogelijkheid tot shop filter op klanten en voertuigen
 • Copy naar ACT met decimalen werkt correct
 • Werkkaarten waar men geen toegang tot heeft niet meer toegankelijk via order zoekscherm
 • Dubbelklikken op een outside stock order advice is nu niet meer mogelijk, wat dubbele bestellingen kon veroorzaken

Werkzaamheden:

 • Kilometerstanden hebben nu een globaal formaat

2015.2.5

Aankoop:

 • Importfunctionaliteit – kan over meerdere orders/voertuigen heen en is geoptimaliseerd
 • Communicatie mails uitgebreid
 • Verwijderen detaillijn op facturen zijn terug beschikbaar om toe te voegen
 • Bij Order aangemaakt door OS – staat de delivery op Extern dat moet intern en de juiste locatie tov werkorder zijn
 • Buitenstock items kunnen enkel nog verwerkt worden volgens hun bedoelde werking. Werkkaart > order > bestelling > ACT
 • Purchase orders/ deliveries van andere locaties kunnen niet meer via het zoekveld geopend worden

Balieverkoop:

 • Driver selecteren is performanter. Crediteuren, debiteuren en reparateurs zijn hier niet meer te selecteren
 • link naar contactpaspoort fixed
 • Buitenstock items kunnen niet meer toegevoegd worden via de itemselectie
 • Printfactuur knop op balieverkoop werkt
 • Buitenstock items kunnen niet meer toegevoegd worden via de itemselectie
 • Printfactuur knop op balieverkoop werkt

Facturatie:

 • BTW bepaling kan vanaf nu automatisch gebeuren op basis van klant / shop landbepalingen
 • Sortering op datum op factuuroverzicht werkt nu op datum ipv tekstueel
 • Op het factuur overzicht kan vanaf nu gefilterd worden op bedrag
 • Shop filter op factuur overzicht werkt u ook voor de eerste shop
 • Preinvoice filter scherm kan men nu zoeken op klantcode

Prijsmodule:

 • Verkoopprijzen kunnen per shop ingesteld worden

Rapporten:

 • Interne balieverkoop – algemeen document
 • Performantie werd verbeterd bij het aanmaken van een grote groepsfactuur
 • Bij Duitse facturen is een DE – Gestatstelling doc beschikbaar
 • Code kolom op factuur is langer
 • werkkaart e.a. -> email document: enters / new lines worden nu ook meegestuurd.

Stock:

 • Stocklocaties worden automatisch ingevuld bij movements
 • manuele stockcorrecties kunnen niet meer gebeuren op afgesloten werkkaarten
 • stocklocaties verwijderen gebeurd nu correct
 • Stock movement in / out vult de From en beschikbare hoeveelheden
 • Generated stock movements tonen nu ook de user name
 • Stocklocatie naam is nu opgebouwd uit de 5 dimensies zonder spaties en voorlooplocatie
 • Parameter rond de inconsistency check op werkkaarten is beschikbaar
 • Voorraad kan eenvoudig gefilterd worden per magazijn
 • Verplaatsen van items naar andere werkkaarten via stockcorrecties neemt nu ook het budgettype mee

Tijdsregistraties:

 • Dubbelklikken bij het toevoegen van een tijdsregistratie zorgt niet meer voor een dubbele registratie
 • Tijdsregistraties van één persoon kunnen niet meer overlappen ook niet via tijdsregistratie scherm

Verhuur:

 • Extra tekstveld voor opmerkingen voorzien bij de klantaanvraag
 • Contact selectie bij aanvraag is vervangen worden door district selectie

Voertuig:

 • Voertuig overzicht toonde soms dubbele voertuigen door niet unieke klantcodes

Werkplaats:

 • Klanten die zowel klant als interne klant zijn tonen niet meer dubbel bij aanmaak werkkaart en balieverkoop
 • Buitenstock items kunnen niet meer toegevoegd worden via de itemselectie
 • OS – automatisch met meerdere leveranciers verwerkt nu alle orders/leveringen
 • Labels toegevoegd op buitenstock popup
 • Er is geen enkele correctie meer mogelijk op een reeds gefactureerde werkkaart
 • een standaard Stocklocatie voor OS artikelen kan vanaf nu gekozen worden
 • Copy tussen RES / ACT / INV bij reeds gekopieerde regels zal de waarden aanpassen in plaats van nieuwe regels toe te voegen
 • Op order zicht kan gefilterd worden op het bedrag van de INV blok
 • lange artikel codes zorgen niet meer voor dubbele regels bij de werkkaart waardoor regels in andere kolommen onoverzichtelijk werden
 • Hoofding: Bij het selecteren van een voertuig met hetzelfde vlootnummer voor verschillende klanten is de klantcode beschikbaar
 • Hoofding: link naar voertuigpaspoort werkt nu altijd
 • Historie van een voertuig toont enkel eigen historie, niet alle voertuigen met gelijk vlootnummer
 • StockCorrections vanaf de werkkaart geven nu ook werkkaartnummer in de workcard kolom van de stockmovements
 • Bij stockcorrecties vanaf de werkkaart kan men nu ook de waarde vermeerderen ipv nieuwe regel toe te voegen
 • DB: creatiedatum en aanpasdatum van werkkaart houdt ook de tijd bij

Werkzaamheden:

 • Parameter op datum kan aangeduid worden als ‘vaste datum’ ( vb. APK ) datum uitvoering zorgt niet voor een verschuiving van de cyclus maar houdt de start dag/maand vast
 • Kolomconfiguratie kan op het overzicht bewaard worden per gebruiker